Voorbeeld projecten

Enkele voorbeeld projecten

Agile implementatie bij een financiële instelling

Bij een organisatie onderdeel van een grote financiële instelling heb ik Agile geïmplementeerd in een niet IT omgeving. Voordat er Agile werd geïmplementeerd was de werkdruk hoog, waarbij er weinig efficient gewerkt werd. Iedereen zat in zijn eigen silo, waarbij niet samengewerkt werd in het eigen team. De vraag aan mijn was om d team effectiever te laten werken.

Aanpak

Ik heb er voor gekozen om daarbij gebruik te maken van de Agile Kanban aanpak. Mijn afweging daarbij is dat dit een methode is die veel effect kan hebben op het effectiever werken als team, zonder dat dit een ingewikkelde implementatie is. Hierbij heb ik er voor gekozen om te starten met 1 team, en vanuit daar een vraag vanuit andere teams te laten ontstaan. Dit is succesvol verlopen. Binnen 3 maanden tijd zijn alle teams over gaan op een Agile manier van werken. Op eigen initiatief (top-down). Niemand heeft daar toe besloten of opgedrongen. Alle teams werken op hun eigen (zelf gekozen) werkwijze.

Resultaat

Deze aanpak heeft geleid tot een sterke daling van de werkdruk. Er wordt effectiever gewerkt. En de teams werken meer als team. Daarnaast is er een basis gelegd voor verdere optimalisatie. Optimalisatie waar de teams eigenaar van zijn

Benchmarken van een IT organisatie

Bij de IT organisatie van een grote onderneming heb ik als programma coach een belangrijke bijdrage geleverd in een groot benchmark project. Hierbij waren medewerkers van 10 divisies betrokken.

Aanpak

Als programma coach heb ik lean coaches en MT’s van de organisatie onderdelen gecoacht en opgeleid. Hierbij heb ik zoveel mogelijk voortborduurt op wat er al was. Om iedereen maximaal in de eigen kracht te zetten. Met een flexibele aanpak die aansloot op de eigen organisatie, waren de teams betrokken, in zoverre als dat mogelijk was bij deze opdracht.

Daarnaast heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma ontwerp.

Resultaat

Het directe effect van mijn bijdrage waren betrokken medewerkers, coaches en managers. Uiteindelijk heeft het project miljoenen bespaard.

Optimaliseren IT Servicedesk

  • context / vraag:
  • aanpak:
  • resultaat:

Software selectie

  • context / vraag:
  • aanpak:
  • resultaat:

Geïnteresseerd? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Naar contact