Aanpak

Agile Scrum of Kanban

Het is onmogelijk een standaard aanpak te formuleren voor Agile projecten. Iedere vraag, situatie en context is anders. Er zijn simpele en complexe vraagstukken. Toch is het beoogde resultaat altijd hetzelfde: komen tot een optimale, langdurige verbetering. In alle fasen van het project komen workshops voor. Tijdens deze workshops ontwikkelt een team oplossingen waarvan zijzelf de eigenaar zijn.

Er zijn grofweg drie fasen te onderscheiden in een Agile-traject:

  1. Assessment
  2. Ontwerp
  3. Uitrol

Stap 1: Assessment van de huidige situatie

Wat is er aan de hand? Wat is een goede volgende stap?

In de assessmentfase wordt in samenspraak met de manager en medewerkers een inventarisatie gedaan van de situatie. Hoe komt het probleem tot stand, wat maakt dat het een probleem blijft en wie is de probleemeigenaar? Workshops en interviews helpen om dit duidelijk te krijgen en de eerste resultaten te behalen.

Stap 2: Ontwerp van het Agile traject

Het voorbereiden op Agile werken

Verschillende opties worden voorgelegd aan medewerkers. Wat niet werkt en weerstand oplevert stopt gelijk. Wat werkt, wordt verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Deze werkwijze is efficiënt en leidt tot snelle eerste inzichten. Snelle feedback is hierbij een voorwaarde. Successen uit de pilot worden vrijblijvend met de rest van de organisatie gedeeld. Vaak ontstaat er dan ook interesse bij andere afdelingen of teams.

Stap 3: Uitrol van Agile in de organisatie

Elke afdeling of elk team een eigen aanpak

De Agile Coach faciliteert het proces en verbindt mensen en afdelingen. De Agile werkwijze legt niets op aan de teams. Teams hebben de ruimte om hun eigen aanpak te kiezen, passend bij de eigen context en situatie. Met deze ruimte heeft het project snel veel resultaat en leidt het werk tot een blijvende verandering.

High performing Agile teams

Het uiteindelijke streven is om van een team een high performing team te maken. Deze teams hebben een aantal kenmerken:

  • Zelforganiserend;
  • In staat zelf beslissingen te nemen;
  • Overtuigd van het eigen probleemoplossend vermogen;
  • Gedreven op consensus en opbouwende kritiek;
  • Toegewijd aan het project;
  • Vertrouwen in het team en de eigen besluiten.

Dat kan alleen maar wanneer elk team zelf de regie voert en eigenaar is van het probleem en de oplossing. Daar waar nodig ondersteunt de Agile Coach en neemt hij blokkades tot succes weg. Door goede coaching komen nieuwe condities waarin de teamleden excelleren. Vooral nieuwe mogelijkheden aandragen in de interactie is belangrijk. Want hoe lastiger een verandering, hoe groter de neiging is om er iemand anders (buiten het team) verantwoordelijk voor te maken.

Agile coach Hannes Velt

In mijn aanpak zit een onderscheid tussen simpele en meer complexe vraagstukken. Bij complexe vraagstukken zal ik samen met de organisatie de vraag verkennen en samen al doende leren. Dit is een proces waarbij meerdere kleine initiatieven tegelijk worden gestart. Wat werkt breiden we uit. Deze inzichten helpen bij het maken van de Change Story en Best Practises. Hiermee inspireren we vervolgens een bredere groep binnen de organisatie.

Agile werken introduceren in uw organisatie? Zet de eerste stap