Agile Coaching

‘Het moet anders en een klein beetje anders is niet genoeg’

In een snel veranderende wereld moeten ook organisaties zich steeds sneller aanpassen. Maatschappelijke, economische en technologische trends: Agile werken helpt bij het snel kunnen aanpassen op veranderingen. Agile werken heeft veel impact in omgevingen waar de verschillende lagen en afdelingen naast elkaar werken, in plaats van samen. En waar lange doorlooptijden zijn die mogelijk leiden tot een lagere klanttevredenheid.

Agile werken

In een verbeterproject met Agile worden medewerkers en beslissers met elk hun eigen expertise in een team geplaatst. Het project wordt onderverdeeld in de benodigde stappen naar het eindresultaat. Samen stelt het team in korte sprints (projecttermijnen van bijvoorbeeld een of meer weken) prioriteiten om een product of verbetering te realiseren. Elke medewerker in het team wordt mede-eigenaar van een project. En dat resulteert in een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, trots en een grotere kans op blijvende verbeteringen.

Zo zorgt Agile voor creativiteit en wendbaarheid. Teams spellen sneller en beter in op veranderende omgevingsfactoren en klantwensen. Daarnaast verheft Agile een standaard team tot een high performing team.

Agile in organisaties

Hoewel Agile oorspronkelijk uit de IT komt, zijn er steeds meer andere bedrijven en afdelingen die Agile implementeren. En hier kan de positieve impact minstens zo groot zijn. Over het algemeen is een verbetering van 5 tot 30 procent te verwachten in de doorlooptijd, klant- en medewerkertevredenheid, doorlooptijden en kosten. Daarnaast helpt een toegenomen wendbaarheid om kansen te benutten.

Er zijn twee veel gebruikte toepassingen van Agile in organisaties:

Agile Scrum

De kern van Agile Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. De Product Owner stelt samen met de klant en stakeholders de User Story op, met alle eisen en afspraken. Het team wordt geleid door een Scrum Master. Iedere werkdag start met een standup van maximaal 15 minuten, waarin ieder teamlid vertelt wat hij heeft gedaan, wat hij gaat doen en wat problemen zijn. Iedere twee tot vier weken is er een oplevering.

Agile Kanban

Bij teams buiten de IT is Agile Kanban een geschikte aanpak om kennis te maken met Agile. Agile Kanban heeft minder rollen en sessies als Agile Scrum, maar faciliteert wel in het verhogen van de performance. Agile Kanban is makkelijk te leren en levert gelijk wat op. Wanneer een tijd met Kanban gewerkt is, kunnen elementen van Agile Scrum geïntroduceerd worden.

Agile Coach Hannes Velt

Het team is in de lead. En ik sluit als Agile Coach mijn aanpak aan op wat het team nodig heeft. Daarbij coach ik het team en waar nodig de individuele leden. Uiteindelijk zal een team in staat zijn om zichzelf blijvend te ontwikkelen naar een high performing team. En draait Agile coaching er voor mij om dat ik het team versterk in de samenwerking waarbij ik optreed als facilitator en gids. Want de kracht zit al in het team, alleen moeten ze het zelf soms nog vinden.

Uw organisatie Agile? Bespreek de mogelijkheden met Agile Coach Hannes Velt